Oferta

Świadczymy kompleksowo następujące usługi:

Sporządzanie koncepcji budynków wraz z wizualizacją,

Sporządzanie projektów budowlanych w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i elektrycznych:

  • Budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  • Budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • Budynków usługowych i handlowych
  • Budynków produkcyjnych i magazynowych
  • Budynków użyteczności publicznej
  • Budynków gospodarczych i garażowych
  • Budynków inwentarskich

Sporządzanie projektów przebudowy, rozbudowy i remontów budynków i budowli

Sporządzanie projektów budowy i przebudowy elementów konstrukcyjnych technologicznych w zakładach produkcyjnych i halach napraw

Sporządzanie projektów technologicznych i konstrukcyjnych dla zakładów taboru kolejowego

Sporządzanie projektów parkingów i zjazdów z dróg

Sporządzanie inwentaryzacji budowlanych budynków i budowli

Sporządzanie projektów aranżacji i architektury wnętrz

Wykonanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, przedmiarów robót

Wykonanie STWiOR

Przy projektowaniu załatwiamy wszystkie niezbędne formalności
jak uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnień branżowych,
opinii itp.
Świadczymy także usługi związane z nadzorowaniem
prowadzonych prac budowlanych jako kierownicy budów,
kierownicy robót branżowych oraz inspektorzy nadzoru.